Електронний уряд міста Івано-Франківська

Про сайт

     Сайт електронного урядування міста Івано-Франківська створений з метою шляхів спрощення доступу громадян та юридичних осіб до інформації про діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, впровадження елементів електронного врядування в діяльність Івано-Франківської міської ради.
     Інтернет-приймальня функціонує відповідно до Конституції України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про інформацію", "Про Концепцію Національної програми інформатизації", "Про захист інформації в автоматичних системах", "Про доступ до публічної інформації", розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2010 року №2250-р "Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні", Статуту територіальної громади міста Івано-Франківська, інших нормативно-правових актів, а також на підставі Положення про Інтернет-приймальню Івано-Франківської міської ради.
     Інтернет-приймальня забезпечує:
- отримання електронних звернень згідно категорії питання, що порушуються автором, а також надання відповідей на них в електронній формі;
- отримання запитів на інформацію, розпорядником якої є міська рада та її виконавчі органи, та надання відповідей на них.
     Відповідно до обраної категорії електронного звернення в структурних підрозділах призначені відповідальні особи за опрацювання, підготовку та своєчасну відправку відповіді на електронне звернення.